"Vierhouten"
W.D. van den Top
"Dit boek beschrijft het dorp Vierhouten. Aan bod komen de natuurgebieden, veldnamen, wegen, legenden en vrijwel alle huizen en panden die in Vierhouten staan of gestaan hebben. Het boek is dusdanig opgebouwd dat er in de meeste gevallen van elke weg een apart hoofdstuk is opgenomen. De aan een weg liggende huizen en panden worden in een dusdanige volgorde beschreven dat men als het ware de straat afloopt. Er is dus geen rekening gehouden met de volgorde van de huisnummering. Naast de huidige huisnummering is er ook tussen haakjes de oude huisnummering (van voor 1939) aangegeven....
Er is ook een uitgebreide index opgenomen zodat er gericht naar bepaalde zaken gezocht kan worden zonder het boek eerst door te hoeven bladeren.
In het boek zijn enkele honderden oude en nieuwe foto's en ansichtkaarten opgenomen, waarvan vele nog nooit eerder in boekvorm zijn verschenen."
€. 27,50 (395 pagina's)
Direct bestellenterug