Vereniging Dorpsgemeenschap VierhoutenIn oktober 2003 bestond het dorpshuis "Horsterhoek" 50 jaar. Sinds die tijd is de website www.dorpvierhouten.nl in de lucht. De website is eigendom van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten. Deze vereniging behartigt de belangen van de inwoners van Vierhouten en beheert het Dorpshuis "Horsterhoek". In eerste instantie ging de website voornamelijk over het jubileum en de activiteiten die in het kader hiervan werden gehouden. Hiervan zijn uitgebreide fotoverslagen op de site te vinden.

De opzet van de website werd gemaakt door Jelle Witteveen. In juli 2004 nam Wilco van den Top het beheer van de website op zich. In de loop van de tijd groeide de website uit tot één van de grootste websites van Vierhouten met veel informatie over het dorp, de verenigingen, links naar websites over Vierhouten, nieuwsberichten en vele andere onderwerpen. Het aantal bezoekers dat de website per dag bezoekt is nog altijd groeiende en enige tijd geleden werd dan ook, bijgehouden vanaf juli 2004, de 10.000 bezoeker op de website geregistreerd. Op 23 maart j.l. bereikte de website in Google, de bekendste en meest gebruikte internetzoekmachine, de eerste plaats in de ranglijst. Concreet houdt dit in dat de website wereldwijd als eerste naar voren komt wanneer men zoekt op het trefwoord "Vierhouten". Hierdoor is de website vrij eenvoudig te vinden voor internetters.

De website wordt regelmatig geactualiseerd met alle mogelijke onderwerpen die met Vierhouten te maken hebben. Recente activiteiten worden altijd extra op de hoofdpagina aangegeven, zodat men op de hoogte blijft van wat er in Vierhouten te doen is. U kunt de website vinden op www.dorpvierhouten.nl Voor meer informatie, vragen,tips of opmerkingen kunt u een E-mail sturen naar: postmaster@dorpvierhouten.nl
terug