Vrouwenkring Vierhouten

In februari 1954 werd in het dorpshuis te Vierhouten de vrouwenkring opgericht en nog steeds komen leden van allerlei gezindten daar bij elkaar.
Elk jaar vanaf september tot en met half
april, eenmaal in de veertien dagen.

Deskundige sprekers worden uitgenodigd en zeer uiteenlopende onderwerpen passeren de revue. De avond wordt begonnen en afgesloten met het zingen van een geestelijk lied.
Ook de creativiteit wordt niet vergeten: zo zijn we actief bij het Koninginnefeest en staan we met een kraam op het schaapscheerdersfeest.

De bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 19.45 tot ongeveer 22.00 uur.
De contributie bedraagt € 30 Euro per half jaar, consumpties zijn voor eigen rekening. De leden zorgen bij toerbeurt voor iets lekkers.

Contactadres: Joke Quene, telefoon: 0577-411232
terug