Geschiedenis van de Eikenwal - Deel 2          
       Infozuil       

maximaliseer het venster en klik op een onderstreepte naam (en daarna meermaals op het plaatje)

(Plattegrond): Op betonnen zuil aan de Wildweg, zijweg van de Gortelseweg: Tekst, gedreven in een bronzen plaat :
Klik op een onderstreepte naam (en daarna op het plaatje)     (Terug)  naar "Infozuil en Infobord"     

infobord:              
de hier gelegen 8 grafheuvels
maken deel uit van een urnenveld dat
als   begraafplaats   diende   voor   mensen
die hier woonden in de ijzertijd (ca. 700 v.Chr.--
begin   jaartelling).   Behalve   de   plaats   van   de
begravingen   kennen   we ook   hun   akkers   (Celtic
Fields).   Urnenveld,   akkercomplex   en bijbehoren--
de   woonplaatsen     liggen     langs   een   vaag   zicht--
bare   prehistorische   weg   die   nog   tot het   einde van  
de   vorige     eeuw     werd   gebruikt   De   urnenheuvels  
zijn   kleiner     dan   de   grafheuvels     uit   de   steentijd  
en   de   bronstijd   en   opgeworpen   over   een crema--  
tiegraf.  

 IJZERTIJD   

  BRONSTIJD

 STEEN
 TIJD
Natuurlijk zijn ook uw bijdragen tot de geschiedenis van de eikenwal welkom.

Commentaar etc. gaarne aan de schrijver: Cor Quené: corq@hetnet.nl

Verder naar de volgende pagina (pag. 5) van dit deel
Verder naar Deel 3 van De Geschiedenis van de Eikenwal
Terug naar Deel 1.
Naar de Inhoud van de Geschiedenis
Terug naar de Eikenwal van Nu (Index)
        (met nog meer sluwigheden)
Terug naar:
Raatakkers tussen Gortel en Vaassen.  Nagetekend vanaf een nog nauwelijks leesbare plattegrond op een infobord, dat staat op de plek, die met een pijl staat aangegeven op deze plattegrond. Hij staat ook op een koperen plaat, schuin aangebracht op een betonnen zuil. Deze staat aan de Wildweg, een zijweg van de Gortelseweg bij Vaassen, komende vanuit Vaassen rechtsaf.
Raatakkers tussen Vaassen en Gortel
(start deel 2)
     
pagina 4