Geschiedenis van de Eikenwal - Deel 2
                        Tekst en plattegrond op een   informatiebord                        

 

Celtic   Field   Gortelseweg   Vaassen

Informatiebord met plattegrond van raatakkers en oude weg.
  Dit bord staat op de eerste hoek van het eerste heideveld aan de linker kant van de Gortelseweg (vanuit Vaassen) Infobord op de hoek van een heideveld
(vanaf Vaassen) links van de Gortelseweg

Celtic Field Gortelseweg Vaassen (Cannenburghroute)

In de periode van 500 v.Chr. tot 200 n.Chr. woonden hier al
boeren. Hun sporen vinden we terug in de vorm van akkertjes
die behoren tot een landbouwgebied met een omvang van 76 ha.
De archeologen noemen dit een prehistorisch akkercomplex of
Celtic Field. In de heidevelden en het boskunnen deze akkers
worden herkend als omwalde vierkante perkjes. Op dit punt
zijn deze wallen als flauwe golvingen in de heide en de paden
zichtbaar. De kruispunten liggen iets hoger.

Plattegrond van raatakkers en oude weg op informatiebord Plattegrond van raatakkers en oude weg

Niet alle akkertjes wareneven groot en gelijktijdig aanwezig.
Onderzoek in 1967 en 1968 door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek toonden aan dat de wallen bij
het ontginnen van het terrein zijn ontstaan. Hierbij werden
natuurlijke opslag en later onkruid en stenen op smalle richels
gegooid. Daartussen lagen de akkers in stroken. Elke boerderij
bezat enkele van deze stroken (zie tekening) met akkertjes.
Omdat bemesting ontbrak, moest na uitputting van de grond een
nieuwe strook worden ontgonnen. Zo breidden de akkers zich
langzaam uit.

Tekst betreffende raatakkers en oude weg op informatiebord
Beschrijving van de raatakkers
en de oude weg

Aan de noord-, oost- en zuidkant grensden de akkers aan vochtig
laagland. Aan de westzijde grensden ze aan een prehistorische
weg die ouder is dan het Celtic Field.
De boerderijen hebben waarschijnlijk dicht bij de beek gelegen.
Een van de begraafplaatsen is het urnenveld aan de Wildweg.
Waarom de bewoners tenslotte zijn weggetrokken is onbekend.

Dit Celtic Field is een van de weinige goed zichtbare in ons
land. het is een beschermd archeologisch monument.

 
(Terug)  naar "Infozuil en Infobord"     
naar: infozuil

Informatiezuil   bij het urnenveld  aan de Wildweg
terug naar:
Raatakkers tussen Gortel en Vaassen.  Nagetekend vanaf een nog nauwelijks leesbare plattegrond op een infobord, dat staat op de plek, die met een pijl staat aangegeven op deze plattegrond. Hij staat ook op een koperen plaat, schuin aangebracht op een betonnen zuil. Deze staat aan de Wildweg, een zijweg van de Gortelseweg bij Vaassen, komende vanuit Vaassen rechtsaf.
Raatakkers tussen Vaassen en Gortel (start deel2)
.
Commentaar etc. gaarne aan de schrijver: Cor Quené corq@hetnet.nl
Natuurlijk zijn ook uw bijdragen tot de geschiedenis van de Eikenwal welkom.

Verder naar de volgende pagina (pag.6) van dit deel
Verder naar Deel 3 van De Geschiedenis van de Eikenwal
Terug naar de Voorbeschouwing van deze verhandeling
Naar de Inhoud van de Geschiedenis     ..........        .........
Terug naar de Eikenwal van Nu (Index) ..........        .........
..........      pagina 5